“சஹாபாக்கள் வாழ்க்கை தரும் படிப்பு” – பர்துபை கிளை பயான்

துபை TNTJ கிளையான பர்துபை கிளை மர்கஸில் கடந்த 01.03.2012 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரில்வான் அவர்கள் “சஹாபாக்கள் வாழ்க்கை தரும் படிப்பு” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!