சஹாபாக்களின் வாழ்கை தரும் படிப்பினை & தொழுகையின் சிறப்பு (25-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 25-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி & ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
தலைப்பு: சஹாபாக்களின் வாழ்கை தரும் படிப்பினை & தொழுகையின் சிறப்பு
நேரம்: 55:00 min
அளவு: 68:00 MB

  • image24-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி