சஹாபாக்களின் வரலாறு – சேப்பாக்கம்

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளையில் கடந்த 19-2-2012 அன்று சஹாபாக்களின் வரலாறு என்ற தலைப்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.