சர்மாநகர்  கிளை தஃவா

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மாநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 17-05-2013 அன்று உணர்வு இதழ் இலவசமாக விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.