சரித்திரம் படைத்த சஹாபியபெண்மணிகள் – மக்காநகர் கிளை பெண்கள் பயான்

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த  20-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நயிம் அவர்கள் ”சரித்திரம் படைத்த
சஹாபியபெண்மணிகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..