சமூக தீமை ஒழிப்பு பிரச்சாரம் – சைதாபேட்டை கிளை

கடந்த 01.04.2012 அன்று தென் சென்னை மாவட்டம் சைதாபேட்டை கிளையில் சமூக தீமை ஒழிப்பு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.