சமூகத் தீமைகள் , வரதட்சனை – செல்லூர் தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் செல்லூர் கிளையி் கடந்த 4-12-2011 , 18-12-2011 அன்று சமூகத் தீமைகள் , வரதட்சனை என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.