“சமுதாய தீமைகள்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சமயபுரம் நகர கிளை