சமுதாயப் பணிகள் – பிபி குளம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 4-2-2012 அன்று சமுதாயப் பணிகள் என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.