சமஸ்பிரான் தெரு கி்ளையில் ரூபாய் ஆயிரம் மருத்துவ உதவி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் தெரு கிளை சார்பாக கடந்த 18-1-11 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி அளிக்கப்பட்டது.