சனீஸ்வர பகவானை வணங்கும் ஜார்கண்ட் முஸ்லிம் (?) கவர்னர் பரூக் மரைக்காயர்!

புதுவை பதிப்பில் நேற்று (8-3-2010) வெளியான செய்தி இது! பாருக் மரைக்காயர் என்கிற இவர் தற்போது ஜார்ண்ட் மாநில கவர்னராக உள்ளார். இவரின் மகன் புதுவையில் கல்வி அமைச்சராக தற்போது உள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள இவர்கள் சிறுபான்மை சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் காங்கிரஸில் அரபு நாட்டு தூதர் உட்பட பல பதவிகளை வகித்த வந்துள்ளனர். இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கொள்கைக்கே விரோதியாகி விட்ட இவருக்கு முஸ்லிம் பெயர் வைத்துள்ளதால் காங்கிரஸில் பதிவகள், அதிகாரங்கள்! இவருக்கு இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமில்லை என்பதை காங்கிரஸ் அரசு விளங்கிக் கொண்டு முஸ்லிம் என்கின்ற காரணத்தினால் கொடுக்கப்பட்ட பதிவிகளை திரும்ப பெற்றால், பெயர் தாங்கி முஸ்லிம்களாக உள்ள அரசியல் வாதிகளுக்கு அது ஒரு பாடமாக இருக்கும்.