சனி கிழமை மேகா டிவி Live கேன்ஸல்!

மேகா டிவியில் சனிக் கிழமை மாலை 5 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெற இருந்து நேரடி கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தொலைக்காட்சி சேனலில் ஏற்பட்ட தொழில் நுட்ப கோலாறின் காரணமாக நடைபெறவில்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்!

– தலைமையகம்