சத்தியம் வென்றது சூனியம் அழிந்தது’ -கடையநல்லூர் டவுண் கிளை -தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பில் 17.09.14 அன்று  சகோ.சதாம் அவர்கள் சத்தியம் வென்றது சூனியம் அழிந்தது’ என்ற தலைப்பில் உரயார்ரினார்கள்………..