சத்தியம் எது ? – தாராபுரம் தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்புர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளையில் கடந்த 25-3-2012 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சத்தியம் எது என்ற தலைப்பில் தமீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.