சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாகன பிரச்சாரம்

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில்  நடைபெறும் பொதுகூட்டம்  SJ மஹாலில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்ற அறிபிப்பு  வாகனம் மூலம் பிரச்சாரம்  செய்யப்பட்டது.  அல்ஹம்துல்லாஹ்……………..