சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.………………………………