சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2013

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்ப்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கலந்து கொண்டு பெருநாள் தொழுகையை நிறைவேற்றினர்……….