சங்கரன்பந்தல் கிளை நோன்பு பெருநாள் தொழுகை -2013

நாகை(வடக்கு) மாவட்டம் சங்கரன்பந்தல் கிளை  சார்பாக கடந்த 09-08-2013 அன்று நோன்பு பெருநாள் தொழுகை  நடைபெற்றது.