சக்கரக்கோட்டை கிளை பெண்கள் பயான்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த  14-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது…….