சக்கரக்கோட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22-04-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.செய்யது அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…….