கோவை மாவட்டம் தஃவா

கோவை மாவட்டம் மற்றும் அல் அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.……………………………………