“கோவை தெற்கு மாவட்டம்” மாவட்ட பொதுக்குழு – மாவட்டம்