கோவை கவுண்டம்பாளையம் – குழுதாவா

கோவை வடக்கு கவுண்டம்பாளையம்  கிளை சார்பில்
26/ 6 /2015 அன்று   குழுதாவா அப்பகுதி கவுன்சிலரிடம் செய்யப்பட்டது .