கோவையில் வாசுதேவன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமி்ழாக்கம்!

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஐமாஅத் கோவை மாவட்ட மர்கஸில் கடந்த  14.04.2010 அன்று சகோதார் வாசுதேவன் என்பவருக்கு தாஃவா செய்து அவருக்கு பி.ஜே அவர்கள் மொழிபெயர்த் திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தை  மாவட்ட செயலாளர் நவ்சாத் முன்னிலையில் மாவட்ட தலைவர் முஹம்மத்அலி அவர்கள் வழங்கினார்கள்.