கோரிப்பாளையம் கிளை – பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் கிளை சார்பில்
15-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ யூனுஸ் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.