கோரிபாளையம் கிளை – மாணவர் தர்பியா

மதுரை மாவட்டம் கோரிபாளையம் கிளை சார்பில்
11-10-2015 அன்று மாணவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது.