கோபிகிளை-தஃவா

ஈரோடு மாவட்டம் கோபிகிளை சார்பாக கடந்த  17.09.2014அன்று அல்கொய்தாவிற்க்கு எதிராக கண்டன போஸ்டர் ஓட்டப்பட்டது………………………….