கோட்டை கிளை தஃவா

சேலம் மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 20-05-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………