”கோடை கால பயிற்சி வகுப்பின் முக்கியத்துவம்” – கொடிக்கால்பாளையம் கிளை பயான்

திருவாரூர் மாவட்டம், கொடிக்கால்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-03-2013 அன்று  பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.முஹம்மது  பரூஜ் அவர்கள் ”கோடை கால பயிற்சி வகுப்பின் முக்கியத்துவம்”
என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….