கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – சிமோகா

கர்நாடக மாநிலம் சிமோகா மாவட்டத்தில் கடந்த 11-05-2013 முதல் 20-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்