கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – கிருஷ்ணாஜி  பட்டினம் கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கிருஷ்ணாஜி  பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று முதல் 15-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்.