கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் கிளையில் கடந்த 11-05-2013 அன்று முதல் 20-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்.