கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை

கோவை மாவட்டம் சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 01-05-2013 அன்று முதல் 09-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணர்வர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்.