கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – கம்பம் கிளை

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-04-2013 அன்று முதல் 05-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது……..