கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – ஆறாம்பண்ணை கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக கடந்த 01-05-2013 அன்று முதல் 10-05-2013 அன்று கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர். மேலும் கடந்த 11-05-2013 அன்று முதல் 20-05-13 அன்று வரை பெண்களுக்கான கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.