கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – பல்லடம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் கிளை சர்பாக கடந்த 26-04-2013 அன்று முதல் 06-05-2013 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர்.