கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நிறைவு நிகழ்ச்சி – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக 31-05-2015 அன்று மங்கலம் மதரஸாவில் நடைபெற்ற கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நிறைவு நிகழ்ச்சியில் தேர்வான மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.