கோடைகால பயிற்சி முகாம் – வேலூர்

Photo0744

Photo0730வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 26-4-2013 அன்று முதல் 5-5-2013 வரை மாணவர்களுக்கான கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். தேர்சி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.