கோடைகால பயிற்சி முகாம் – விழுப்புரம் கிளை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விழுப்புரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 10-05-2014 அன்று முதல் 19-05-2014 அன்று வரை கோடைகால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது………………….