கோடைகால பயிற்சி முகாம் பரிசு அழிப்பு நிகழ்ச்சி – கொடிக்கால்பாளையம கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம கிளை சார்பாக 24.05.2015 அன்று கோடைகால பயிற்சி முகாம் பரிசு அழிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.