கொள்கை வீளக்கம் – விட்டு கட்டி  கிளை தர்பியா வகுப்பு

திருவாரூர் மாவட்டம் விட்டு கட்டி  கிளை சார்பில்19.04.2015 அன்று  தர்பியா வகுப்பு நடைபெற்றது.   இதில் ” கொள்கை வீளக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………