‘கொள்கை உறுதி’ – நாகர்கோயில் பெண்கள் பயான்

குமரி மாவட்ட நாகர்கோயில் கிளையில் பெண்கள் பயான் கடந்த 04.02.2012 அன்று நடைபெற்றது. இதில் பாத்திமா ஆலிமா அவர்கள் என்ற ‘கொள்கை உறுதி’ தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.