கொள்கை உறுதி – திட்டுவிளை கிளை பயான்

குமரி மாவட்டம் திட்டுவிளை கிளையில் கடந்த 06-10-2013 அன்று பயான்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.லுக்மான் அவர்கள் “கொள்கை உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………….