கொள்கை உறுதி – சவுக்கு கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் சவுக்கு கிளையில் கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் “கொள்கை உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………..