”கொள்கை உறுதி” – ஃபாஹில் மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஃபாஹில் மர்கசில் கடந்த 23-08-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் ”கொள்கை உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………