“கொள்கையின் உறுதி” M.S. நகர் கிளை தர்பியா

TNTJ திருப்பூர் மாவட்டம் M.S. நகர்கிளை சார்பாக 12.05.2013 அன்று M.S. நகர் மஸ்ஜிதுத்தக்வாபள்ளியில் தர்பியா வகுப்பு நடைபெற்றது.

சகோ.தமீம் M.I.Sc., அவர்கள் “கொள்கையின் உறுதி ” எனும் தலைப்பில் பாடம் நடத்தினார்கள்.