கொங்கராயகுறிச்சி கிளை சமுதாய பணி

தூத்துக்குடிமாவட்டம் கொங்கராயகுறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று பொது மக்களுக்கு இடையூறாக இருநத முள் செடிகள் அகற்றப்படடது. அல்ஹமதுலில்லாஹ்……………………………….