கூட்டு குர்பானி – ஓசூர்கிளை 2013

கிஷ்னகிரி மாவட்டம் ஓசூர்கிளையின் சார்பாக கடந்த 17.10.13 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….