குவைத் மண்டல தர்பியா

குவைத் மண்டலத்தில்  கடந்த 18-10-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷம்சுல்ஹா ரஹ்மானி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……..