குவைத் மங்காப் கிளையில் நடைபெற்ற வராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

mangafகடந்த 1-1-2010 வெள்ளிக்கிழமை குவைத் மண்டலம் மங்காப் கிளையில் நடந்த வாராந்திர மார்க்க சொர்ப்பொழிவில் சகோதரர் அப்துல் கரீம் MISc அவர்கள் உறவை பேணுவோம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.